OCTÉ Industry
Aktuality
Výroba plechů

Plánovaná obnova zařízení k odsávání vzduchu v divizi svařování je ve společnosti OCTÉ Industry příležitostí k dalšímu uplatňování a rozvíjení přístupu zaměřenému na kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

S podporou střediska CARSAT Centre Val de Loire jsme vybrali odsávače vzduchu, které splňují normy IRNS pro svařování a ventilaci, abychom zajistili co nejlepší pracovní podmínky pro náš tým.

Zařízení FlexMax značky PLYMOVENT je vybaveno 2 rameny s dosahem 8 metrů a 2 rameny s dosahem 6 metrů. Vyměnitelná hubice o délce jednoho metru umožňuje maximální zachycení kouře.

Zásady QSE u společnosti OCTÉ Industry

Pokud jde o filtraci vzduchu, společnost OCTÉ Industry použila kromě norem DREAL také doporučení ISO 14 001 s úplnou filtrací před vypouštěním do vnějšího prostředí.

Vedení společnosti OCTÉ Industry bylo znepokojeno dopady své činnosti na okolí prostředí, zejména hlukem, a proto investovalo také do tlumicího systému PLYMOVENT, který vybavil všechny výdechy vzduchu tlumiči hluku, čímž se hladina hluku snížila výrazně pod povolených 50 dB.

Celý tento projekt ukazuje ochotu společnosti OCTÉ Industry investovat podle potřeb všech.