Mezinárodní kultura

Investiční strategie společnosti OCTÉ si neklade žádné hranice, aby dokázala najít partnerství s firmami, které sdílejí stejné hodnoty. OCTÉ tak ve své historii dokázala integrovat různé podniky a zároveň respektovat kulturní specifika různých zemí. OCTÉ navíc ve svém obchodním sortimentu pro vývoz dbá na to, aby splňovala normativní a jazykové potřeby svých zákazníků bez ohledu na zemi jejich původu.

Respekt k ostatním

Lidské hodnoty a kompetence přesahují hranice. Společnost OCTÉ odjakživa vítá, mají-li zaměstnanci různého původu jedinečný profil nebo zázemí. Věříme v silné spojení různých dovedností s cílem dosáhnout společných úspěchů. OCTÉ vítá své zaměstnance takřka v rodinném prostředí a atmosféře.

Inovace „Made in France“

Společnost OCTÉ již několik desetiletí hrdě investuje do inovací na francouzské půdě. Naši specialisté na elektroniku, elektrotechniku i odborní mechanici vyvíjejí řešení, která dále rozvíjejí naše francouzské know-how a odborné znalosti v oblasti výtahové techniky.

Pro společnost OCTÉ znamená inovace navrhovat spolehlivédůmyslné výrobky, které uživatelům přinášejí přidanou hodnotu.

Efektivita

Tento pojem znamená, že se jde k tomu podstatnému. Znamená to, že se naše procesy neustále vyvíjejí a zlepšují.
Ve společnosti OCTÉ se v naší organizaci zaměřujeme na zdravý rozum, abychom co nejlépe podpořili naše zákazníky.

Jednoduchost

Synonymum je být prostýdostupný. Je o to být sám sebou a zároveň respektovat ostatní.
Ve společnosti OCTÉ věříme v upřímné a pozitivní vztahy s našimi dodavateli, zákazníky a partnery.

Odhodlanost

Stále se posouvat vpřed ve snaze dosáhnout svých cílů. Jde o to udržet si motivaci ve všech situacích.
Ve společnosti OCTÉ vždy hledáme řešení, která by uspokojila naše zákazníky.

Solidarita

Znamená jít společně kupředu v pozitivním duchu a s laskavostí. Jde o to povzbuzovatmotivovat ostatní prostřednictvím týmového ducha.
Ve společnosti OCTÉ pěstujeme odlišnosti a týmového ducha. Každý se na stavbě podílí.