ISO 9001 – Systém řízení kvality

Norma ISO-9001:2015 je standardem pro snižování výrobních nákladů, zlepšování nákupních postupů, péči o blaho zaměstnanců, naslouchání externím zainteresovaným stranám a poskytnutí adekvátní reakce.
Certifikace se obnovuje každé 3 roky prostřednictvím organizace AFAQ.

ISO 14001 – Systémy řízení ochrany životního prostředí

Neustálé zlepšování vlivu na životní prostředí prostřednictvím kontroly dopadů činností podniků. Jedná se o dvojí závazek k neustálému zlepšování opatření a také k dodržování právních předpisů.
Certifikace se obnovuje každé 3 roky prostřednictvím organizace AFAQ.

2023-OCTÉ-Certification Annexe VII Tracabilité composants de sécurité et XI ascenseur complet

Příloha VII – Řízení sledovatelnosti bezpečnostních komponentů

Certifikace bezpečnostních komponent: bezpečnostní brzda, omezovač rychlosti, snímač volby, ovládací panel, UCM ochrana proti neúmyslnému pohybu.
Certifikace se obnovuje každé 3 roky prostřednictvím organizace EQS.

Příloha XI – Úplná certifikace výtahů

Návrh, výroba, montáž, instalace, výstupní kontrola.
Certifikace se obnovuje každé 3 roky prostřednictvím organizace EQS.

Evropská asociace výrobců výtahů

Hlavním cílem této asociace je zajistit plnou přístupnost nejrůznějších budov a staveb podporou kvality a bezpečnosti zařízení a služeb souvisejících s výtahy, zdvihacími zařízeními a pohyblivými schody, dopravníky osob a souvisejícími systémy, které jsou vyráběny, instalovány nebo servisovány v širším prostoru Evropské unie (EU) a zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Člen federace výrobců výtahů

Fédération des Ascenseurs (federace výrobců výtahů) je francouzská profesní organizace zastupující subjekty z odvětví vertikální mobility a zahrnuje více než 170 společností.