Historie společnosti

OCTÉ je příběhem mužů a žen, kteří už od roku 1962 sdílejí stejné hodnoty a vizi jít společně vpřed. Nejprve to byli Geneviève a Jacques Barrièrovi, potom Béatrice a Pierre-Guy Terrynovi a dnes Caroline Sansoneová a Olivier Terryn – ti všichni postupně udržují lásku k výtahové technice i podnikatelského ducha.

Společnost SIMINOR a následně OCTÉ se vždy dokázala posouvat vpřed a neustále se přizpůsobovat změnám na pracovním trhu i v oblasti technologií.
V posledních několika letech měla společnost OCTÉ příležitost k tomu, spojit svůj osud se společností OCTÉ Lift v České republice, OCTÉ Electric Spain, OCTÉ Industry, OCTÉ Electric Czech se setkáními skvělých mužů a žen.

FILTROVAT:
Podle data vzestupně
Podle data sestupně
Distribuce výtahových komponentů ve Francii.

Konstrukční oddělení pro výrobu speciálních výtahů.

Konstrukční oddělení pro automatizaci a elektroniku.

Výroba plechů a zámečnické práce pro výtahy.

První mikroprocesorový blokovací rozvaděč pro výtah.

Hromadný výtahový rozvaděč kompletně ovládaný mikroprocesorem.

Parametrický závěs s integrovaným padákovým systémem.

Rozváděčová skříň s programovacím rozhraním.

Systém řízení kvality za účelem neustálého zvyšování spokojenosti zákazníků a poskytování vyhovujících výrobků a služeb.

OCTÉ se od tohoto okamžiku zaměřuje na činnost v oboru výtahářství na 100 %.

Sady navržené tak, aby splňovaly požadavky Zákona o zajištění bezpečnosti stávajících výtahů (SAE – Sécurité des Ascenseurs Existants) ve Francii.

Čtyřúrovňová konstrukce vybavená výtahem, zkušební plochou pro padáky a zkušebními lavicemi.

Rozvaděčová skříň s integrovanou změnou frekvence umožňující modernizaci zařízení.

Závod na zpracování plechu, ze kterého se stane OCTÉ Industry.

Správa sledovatelnosti bezpečnostních komponentů. Bude nahrazena přílohou VII.

Optronický detekční senzor s úrovní zabezpečení SIL2.

Otevření naší prodejní kanceláře v Číně.

Ověření know-how společnosti OCTÉ a jejích schopností konstruovat výtahy. Později bude nahrazena přílohou XI.

Rozvoj obchodní činnosti ve střední Evropě.

Výroba elektrických svazků na míru, později pod hlavičkou společnosti OCTÉ Electric Spain.

Větší důraz na ekologický přístup společnosti a ekologický design našich výrobků.

Rozvaděčová skříň s integrovanou dotykovou obrazovkou.

Konstrukční oddělení pro elektroniku výtahů.

Montáž elektrických komponentů jako subdodavatel, později pod hlavičkou společnosti OCTÉ Electric Czech.

Optronický detekční senzor bez dojezdové polohy s úrovní zabezpečení SIL3.