EDITOR STRÁNEK

Tyto stránky jsou majetkem společnosti OCTÉ.

Adresa: ZI Saint Arnoult – Route de Brezolles – 28170 Chateauneuf-en-Thymerais
Telefon: 0 811 69 07 89
E-mail : contactlift@octe.eu

Název společnosti: OCTÉ
SIRET: 349.531.525.00013
RCS: Chartres B 349 531 525
Kód APE : 2822 Z
DPH v rámci Společenství: FR 46 349 531 525

Ředitel pro publikační činnost: Olivier TERRYN a Caroline SANSONE

NÁVRH, VÝROBA, VÝVOJ A HOSTING STRÁNEK

Vytvoření webových stránek: Lemon Création – 3 Avenue Nicolas Conté – 28000 CHARTRES
Hostitelem stránek je společnost OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francie

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Ochranné známky, loga, slogany, grafika, fotografie, animace, videa a texty obsažené na těchto stránkách jsou výhradním duševním vlastnictvím společnosti OCTÉ a jejích nabyvatelů; a nesmí být reprodukovány, používány nebo reprezentovány bez výslovného souhlasu společnosti OCTÉ pod sankcí soudního řízení.

Jakékoli zobrazování nebo reprodukce webu a jeho obsahu, ať už úplná nebo částečná a prováděná jakýmkoli způsobem, bez výslovného předchozího souhlasu společnosti OCTÉ je zakázána a bude představovat porušení zákona, sankcionované podle článků L.335-2 a následujících a článků L.713-1 a následujících Zákona o duševním vlastnictví.

Společnost OCTÉ zejména výslovně zakazuje:

Extrakci formou trvalého nebo dočasného přenosu celého obsahu databáze nebo její kvalitativně či kvantitativně podstatné části na jiný nosič, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli podobě;

opětovné použití zveřejněním veškerého obsahu databáze nebo jeho kvalitativně či kvantitativně podstatné části, a to bez ohledu na formu.

Přijetí těchto podmínek znamená, že uživatelé uznávají právo duševního vlastnictví společnosti OCTÉ a zavazují se je respektovat.

Společnost OCTÉ vynakládá veškeré úsilí, aby uživatelům poskytovala dostupné a ověřené informace, ale nemůže nést odpovědnost za chyby či nedostupnost určitých informací.

EXTERNÍ ODKAZY

Nad stránkami přímo nebo nepřímo propojenými se stránkou www.octe.eu nemají správci této stránky žádnou kontrolu. V důsledku toho nemůže společnost OCTÉ nést odpovědnost za informace zveřejněné na těchto stránkách. Odkazy na stránky třetích stran jsou uváděny pouze pro informační účely a neimplikují žádnou podporu jejich obsahu. Uživatelé a návštěvníci webových stránek nesmí vytvořit hypertextový odkaz na tyto stránky bez výslovného souhlasu správce publikačního oddělení.

OSOBNÍ ÚDAJE

Tato webová stránka se řídí francouzským právem. Kolizní normy jsou výslovně vyloučeny ve prospěch plného a bezvýhradného použití francouzského práva. Zahraniční obyvatelé návštěvou těchto webových stránek a používáním všech nebo části jejich funkcí formálně souhlasí s uplatňováním francouzského práva.