Zásady kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Naším posláním je zajistit rozvoj zaměstnanců, adaptaci našich procesů a integraci problematiky životního prostředí, to vše s cílem splnit požadavky našich zákazníků na kvalitu a služby.
Našimi prioritami jsou dodržování smluvních závazků, řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Naše politika kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí se řídí následujícími zásadami:

  • Rozvíjet a kontrolovat celý výrobní řetězec:rozvojem konkurenceschopnosti a výkonnosti v každé pobočce a zohledňováním zpětné vazby.

  • plnění potřeb a očekávání zákazníků: Dodržováním našich dodacích lhůt, nasloucháním našim zákazníkům, kvalitou našich výrobků a služeb, ale také prostřednictvím analýzy, zpracování a činnostmi předcházení neshodám.

  • dodržování platných právních požadavků:Dodržováním norem a právních předpisů, působením v normalizačních komisích a evropských institucích, dodržováním evropských směrnic týkajících se našich výrobků.

  • uplatňování přístupu neustálého zlepšování: Prostřednictvím našich auditů, přezkumů řídicích procesů a sledování výsledků našich ukazatelů.

  • Zajištění ochrany životního prostředí: díky důrazu na certifikaci ISO 14001, ekologické povědomí, recyklaci odpadů, úspory energie, prevenci znečištění, odpovědné partnerství s našimi dodavateli a ekologický design.

  • neustálá snaha o pokrok a inovace:Poskytnout nezbytné zdroje pro výzkum a rozvoj, neustále zlepšovat produkty a služby.

  • zajištění dobrých pracovních podmínek a výkonu kompetencí: zavádění a implementace jednotných dokumentů na různých pracovištích, uplatňování vhodné politiky zaměřené na vzdělávání a sdílení osvědčených postupů v rámci skupiny.

  • Zajištění bezpečnosti našich výrobků a zákazníků: přísným uplatňováním platných norem a směrnic.

  • Zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a návštěvníků: prostřednictvím komunikace a zvyšování povědomí o vhodném chování.

  • Sdílení této kultury kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí (QSE) se všemi našimi zaměstnanci, dodavateli a společnostmi skupiny:šířením a propagací našich zásad zaměřených na kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.