Vaše osobnost je vítána.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ OCTÉ

OCTÉ je rodinný podnik – přidejte se k nám!

Il y a actuellement 0 offres There are currently 0 offers Es gibt derzeit 0 Angebote Actualmente, hay 0 ofertas Aktuálně máme 0 nabídek
Type de poste Type of post Art der Stelle Tipo de puesto Typ pozice
Localisation Location Arbeitsort Ubicación Umístění
Type de contrat Type of contract Art des Vertrags Tipo de contrato Druh smlouvy

Chcete se k nám přidat sami od sebe?

ZAŽÁDAT O ZAMĚSTNÁNÍ

OCTÉ je klíčový hráč na francouzském trhu – přidejte se k nám!

Il y a actuellement 0 offres There are currently 0 offers Es gibt derzeit 0 Angebote Actualmente, hay 0 ofertas Aktuálně máme 0 nabídek
Type de poste Type of post Art der Stelle Tipo de puesto Typ pozice
Localisation Location Arbeitsort Ubicación Umístění
Type de contrat Type of contract Art des Vertrags Tipo de contrato Druh smlouvy

Chcete se k nám přidat sami od sebe?

ZAŽÁDAT O ZAMĚSTNÁNÍ

Nos offres d'emploi Our job offers Unsere Stellenangebote Nuestras ofertas de empleo Naše pracovní nabídky

OCTÉ je francouzská nezávislá rodinná skupina působící v Evropě prostřednictvím několika společností. Jako pro zodpovědného zaměstnavatele je pro nás zásadním prvkem angažovanost našich zaměstnanců v oblasti základních lidských hodnot: solidarita, jednoduchost, odhodlání a efektivita. Připojit se k OCTÉ znamená vstoupit do rodinného pracovního prostředí, které podporuje profesní rozvojosobní naplnění jednotlivců.

Ať už pracujete v některé z našich kanceláří, ve výrobním závodě nebo v přímém kontaktu se zákazníky, hledáme osobnosti, které dokážou své nadšení a know-how využít ve prospěch práce a efektivity, které přinášejí potěšení.

Věříme v moc, kterou má komplementarita, individuální sounáležitost a kolektivní síla. Věříme v prostotu a autenticitu vztahů. Pracovat ve společnosti OCTÉ znamená připojit se k vnitřně soudržné rodině čítající více než 200 lidí.

Chcete se neustále učit něčemu novému a podílet se na kolektivní vizi, připojte se k nám!