Základem našich úvah, akčních plánů a opatření jsou především procesy zaměřené na kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

Muži i ženy pracující ve společnosti OCTÉ jsou odhodláni rozvíjet a rozšiřovat své odborné znalosti ve všech třech hlavních oblastech našeho podnikání

Výroba zařízení

 • Subdodavatelská výroba výrobků podle výkresů nebo podrobných specifikací výrobků či výrobních procesů

 • Navrhování a následná výroba na základě funkční specifikace, kdy společnost OCTÉ je hybnou silou návrhu a reaguje na potřeby zákazníka

 • Přizpůsobení produktů ze stávajících produktů nebo katalogu

 • Příprava sad pro místo instalace nebo prodejnu

Distributor

 • Nákup a logistika (skladování, kompletace atd.) výrobků pro výtahy

 • Vícekanálová distribuce výrobků pod značkou dodavatele nebo OCTÉ
 • Centrum podpory a školení pro zákazníky

Integrace

 • Návrh a dodávka dílčích sestav nebo kompletních výtahů pro modernizaci, výměnu nebo novou instalaci
 • Část této činnosti může být zadána subdodavatelům
 • Tato činnost zahrnuje průzkum, návrh, výrobu a případně instalaci

Díky 60 letům zkušeností

dokážeme v rámci našich profesních postupů sjednotit všechny zaměstnance a vysoký stupeň adaptace.

Společnost OCTÉ se zaměřuje na následující aspekty:

 • spokojenost zákazníků a dobrý pocit všech, kteří k ní přispívají;
 • rozvíjení sortimentu výrobků a výtahářských služeb v reakci na potřeby našich zákazníků a očekávání zúčastněných stran;
 • inovace a technický rozvoj, které odrážejí naše odborné znalosti v oboru;
 • zvyšování vlastní konkurenceschopnosti;
 • kvalita služeb;
 • příspěvky ke snižování dopadů na životní prostředí.

Naše schopnost investovat do inovací, výrobních zařízení nebo externího růstu je známkou zdravého řízení firmy a přesvědčivé vize zaměřené na budoucnost. Náš růst se bude řídit strategií, která zahrnuje posouzení rizik a příležitostí

Certifikace našeho systému

podle norem ISO 9001 a 14001, stejně jako soulad se směrnicí o výtazích 2014/33/EU, odrážejí současný přístup a účastenství všech.

Chceme posílit své závazky prostřednictvím vize a hodnot naší společnosti „solidarita, jednoduchost, efektivita a odhodlání“ zejména z těchto důvodů:

 • Chceme uspokojit naše zákazníky
 • Chceme být významným evropským hráčem na mezinárodním trhu
 • Musíme dodržovat právní normy a požadavky
 • Chceme chránit životní prostředí prostřednictvím recyklace a ekologického designu
 • Chceme se neustále zlepšovat
 • Prostřednictvím inovací chceme být už dnes součástí budoucnosti

Se silným odhodláním chceme zajistit, aby se úspěchy společnosti v oblasti kvality, bezpečnosti a životního prostředí udržovaly a rozvíjely tak, aby v budoucnu všichni pracovali přirozeně a spontánně v témže duchu a s prostředky, které k tomu mají. Výsledky budou sdělovány všem zaměstnancům.

Odkaz na naše certifikáty