PROTI POUŽÍVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU

prostřednictvím jednoduché žádosti contact@octe.eu

Při přístupu na webové stránky společnosti OCTE.EU a jejich používání o vás OCTÉ pravděpodobně shromažďuje určité osobní údaje, tj. informace, které se týkají vás jako fyzické osoby a které společnosti OCTÉ umožňují vás identifikovat, a to buď přímo (například vaše příjmení nebo jméno), nebo nepřímo (například IP adresa vašeho koncového zařízení s prohlížečem).

Tyto osobní údaje mohou být shromažďovány při prohlížení webových stránek, použití kontaktního formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vytvoření zákaznického účtu nebo zadání objednávky.

Vaše osobní údaje jsou pak předmětem automatizovaného zpracování ze strany OCTÉ.

Společnost OCTÉ se zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje korektním a zákonným způsobem v souladu s ustanoveními novelizovaného zákona č. 78-17 ze 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách a také nařízení (EU) č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (nebo také „GDPR“).

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů je informovat vás o podmínkách, za kterých OCTÉ vaše osobní údaje zpracovává, a zároveň zajišťuje jejich ochranu.

 1.  Kdo shromažďuje vaše osobní údaje na těchto webových stránkách?

Subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů shromážděných na těchto stránkách je společnost OCTÉ.

 1.  Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Společnost OCTÉ může zpracovávat vaše jméno a příjmení, titul, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, platební údaje, údaje o připojení (data a časy připojení, IP adresu) a údaje o prohlížení, historii objednávek konzultovaných produktů, případy doručení nebo také stížnosti.

 1.  Kdy jsou vaše osobní údaje shromažďovány?

Společnost OCTÉ shromažďuje osobní údaje, které jí dobrovolně poskytnete, zejména když:

 • vyplníte kontaktní formulář;
 • přihlásíte se k odběru newsletteru;
 • vytvoříte nebo upravíte svůj zákaznický účet;
 • objednáte si nějaké produkty.

Pole označená hvězdičkou (*) ve formulářích používaných ke shromáždění vašich osobních údajů na stránkách jsou povinná. Společnost OCTÉ upozorňuje, že pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete moci využívat služby nabízené na těchto stránkách.

Pokud na stránkách zadáte osobní údaje týkající se jiných osob než vás, zaručujete, že jste získali potřebná svolení a souhlas od osob, jichž se tyto osobní údaje týkají.

Další informace technické povahy týkající se prohlížení stránek nebo jejich funkcí, zejména IP adresa vašeho terminálního zařízení s prohlížečem, jsou shromažďovány automaticky v důsledku vašich akcí na stránkách prostřednictvím souborů cookie. Níže najdete informace o souborech cookie.

 1.  Na jakém právním základě a pro jaké účely jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Společnost OCTÉ zpracovává vaše osobní údaje pro příslušné účely na základě každého z následujících právních základů:

Pro účely plnění smlouvy s OCTÉ nebo z důvodů předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro následující účely:

 • správa vztahů se zákazníky – správa zákaznického účtu, objednávek, platebních operací, dodávek, faktur, účetnictví, vztahů se zákazníky, reklamací, nezaplacených účtů nebo případných sporů;
 • vyřizování vašich žádostí o uplatnění práv ohledně vašich osobních údajů.

Na základě oprávněného zájmu společnosti OCTÉ zlepšovat kvalitu vyráběných produktů a poskytovaných stránek jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro tyto účely:

 •  vytváření statistik, analýz, průzkumů a provádění operací výběru a segmentace zákazníků s cílem zlepšit znalosti o nich;
 •  pořádání soutěží a reklamních her.

Na základě souhlasu, který jste společnosti OCTÉ v tomto smyslu udělili, jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem:

zasílání newsletteru a obchodních nabídek;

přizpůsobení stránek podle vašich preferencí a měření jejich návštěvnosti.

 1.  Komu jsou vaše osobní údaje předávány?

Příjemcem vašich osobních údajů je společnost OCTÉ.

Společnost OCTÉ může vaše osobní údaje předávat také subdodavatelům, kteří je zpracovávají jejím jménem a podle jejích pokynů. Těmito subdodavateli jsou zejména:

 •  bankovní organizace, která má na starosti bezpečnou úhradu objednaných produktů;
 •  výdejny OCTÉ, kde si lze vyzvednout produkty objednané na webových stránkách;
 • externí poskytovatelé technických služeb společnosti OCTÉ, kteří se podílejí na vývoji, distribuci, provozu či údržbě webových stránek, zejména vývojář a hostitel;
 • externí poskytovatelé služeb společnosti OCTÉ, kteří se podílejí na zlepšování vašich zkušeností při prohlížení stránek nebo zasílání newsletteru.
 • Společnost OCTÉ může být vyzvána, aby sdělila vaše osobní údaje třetím stranám na základě zákona, nařízení, rozhodnutí regulačního nebo soudního orgánu a v neposlední řadě, je-li to nezbytné, za účelem ochrany vlastních práv a zájmů, zejména pokud by došlo k porušení Všeobecných podmínek používání webových stránek.
 1.  Jsou vaše osobní údaje předávány mimo Evropskou unii?

Ne, společnost OCTÉ nepředává a nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje do žádné země mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 1.  Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?

OCTÉ uchovává vaše osobní údaje nejdéle po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny, v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje týkající se zájemců, kteří pouze podali žádost o kontakt, jsou uchovávány po dobu 3 let od data jejich získání.

Osobní údaje týkající se zákaznického účtu, který nebyl nikdy použit k zadání objednávky, se uchovávají po dobu 3 let od poslední aktivity zaznamenané na zákaznickém účtu. Po uplynutí této doby si společnost OCTÉ vyhrazuje právo váš účet smazat.

Osobní údaje týkající se zákaznického účtu, který byl použit k zadání alespoň jedné objednávky, se uchovávají po dobu 3 let od poslední aktivity zaznamenané na zákaznickém účtu, s výjimkou dokumentů, účetních záznamů a informací umožňujících prokázat objednávku produktu na webových stránkách, které se uchovávají po dobu 10 let od data jejich shromáždění jako účetní a daňový doklad.www.cnil.fr.