OCTÉ
Aktuality
GDPR OCTÉ

GDPR je zkratka pro General Data Protection Regulation.

Platí ve všech členských státech Evropské unie. Jeho cílem je chránit základní práva fyzických osob s ohledem na ochranu jejich osobních údajů tím, že stanoví pravidla týkající se shromažďování, používání, uchovávání, zpřístupňování a mazání těchto údajů.

Jako společnost v Evropské unii se OCTÉ zavázala k uplatňování tohoto nařízení.

K dosažení tohoto cíle OCTÉ provádí 4 hlavní akce:

RGPD_OCTÉ

Určete zpracování údajů

Společnost OCTÉ se zavazuje se svými zákazníky, potenciálními zákazníky, dodavateli, subdodavateli a zaměstnanci vést registr a udržovat jej v aktuálním stavu.

RGPD_OCTÉ

Spravujte svá data

V závislosti na potřebách OCTÉ shromažďuje a uchovává pouze nezbytně nutné údaje. Jakmile je zpracování dokončeno, data jsou zničena nebo uchovávána po definovanou dobu.

Například uchováváme nabídky, objednávky a faktury po dobu 10 let.

RGPD_OCTÉ

Respektujte práva lidí

OCTÉ informuje jednotlivce, když shromažďujeme osobní údaje. Kromě toho mohou naši zákazníci, dodavatelé atd. kdykoli získat přístup k údajům, které se jich týkají, opravit je, požádat o jejich vymazání nebo uplatnit své právo na omezení zpracování vašich údajů.

RGPD_OCTÉ

Zabezpečení vašich dat

OCTÉ přijímá veškerá nezbytná opatření, ať už IT nebo fyzická, k zabezpečení dat a kontrole rizik podvodného nebo nevhodného použití a ztráty dat.