OCTÉ
OCTÉ Industry
OCTÉ Lift
Aktuality

Společnost OCTÉ již několik let sleduje politiku snižování dopadu produkce odpadu na životní prostředí.

Tato politika je uznávána zejména certifikací ISO 14001 jejích francouzských provozoven.

Aby bylo možné jít ještě dále a identifikovat nové oblasti pro zlepšení, OCTÉ se pustila do přístupu Diag ECO Flux ve spolupráci s Bpifrance a ADEME.

Dnes se naše politika „odpadu“ točí kolem 3 os:

 

2023-Journée mondiale recyclage OCTÉ-reduire Snížit: produkci odpadu souvisejícího s našimi činnostmi, produkty a službami racionalizací našich obalů a rozvojem ekodesignu našich produktů.
2023-Journée mondiale recyclage OCTÉ-reutiliser Opětovné použití: část našich obalových odpadů (včetně papíru a lepenky) jako výplňový materiál pro naše zásilky. Ale také odstraněním personalizace našich obalů, abychom našim zákazníkům usnadnili jejich opětovné použití.
2023-Journée mondiale recyclage OCTÉ-recycler Recyklujte odpad, který produkujeme.
57 % odpadu produkovaného výtahem OCTÉ a 91 % odpadu vyprodukovaného v OCTÉ Industry bylo v roce 2022 recyklováno ve vhodných kanálech.

 

2023-Journée mondiale recyclage OCTÉ partenaires