Smyslem a cílem společnosti OCTÉ je spokojenost zákazníků.

Naším posláním je zajistit rozvoj zaměstnanců, adaptaci našich procesů a integraci problematiky životního prostředí, to vše s cílem splnit požadavky našich zákazníků na kvalitu a služby.

Našimi prioritami jsou dodržování smluvních závazků, řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Naše politika ohledně kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí se rozvíjí v následujících směrech:

  • rozvíjení celého řetězce výrobků a kontrola nad ním: díky rozvíjení schopností reagovat, posilování konkurenceschopnosti a výkonnosti v rámci každé dceřiné společnosti a zohledňováním zpětné vazby;
  • plnění potřeb a očekávání zákazníků: prostřednictvím dodržování termínů dodávek, naslouchání zákazníkům a kvality našich výrobků a služeb, a kromě toho také analýzou, řešením a prevencí neshod;
  • dodržování platných právních požadavků: sledováním norem a předpisů, účastí v standardizačních komisích a evropských orgánech a dodržováním evropských směrnic týkajících se našich výrobků;
  • uplatňování přístupu neustálého zlepšování: prostřednictvím našich auditů, přezkumů řídicích procesů a sledování výsledků našich ukazatelů;
  • zajištění ochrany životního prostředí a získání certifikace ISO 14001 díky ekologickému povědomí, recyklaci odpadu, úsporám energie, prevenci znečištění, odpovědnému partnerství s našimi dodavateli a ekologickému designu;
  • neustálá snaha o pokrok a inovace: poskytování potřebných prostředků na výzkum a vývoj a neustálé zlepšování produktů a služeb;
  • zajištění dobrých pracovních podmínek a výkonu kompetencí: zavádění a implementace jednotných dokumentů na různých pracovištích, uplatňování vhodné politiky zaměřené na vzdělávání a sdílení osvědčených postupů v rámci skupiny;
  • zajištění bezpečnosti našich výrobků a zákazníků prostřednictvím přísného uplatňování relevantních norem a směrnic;
  • Zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a návštěvníků prostřednictvím komunikace a informovanosti o vhodném chování.
  • Sdílet se všemi našimi zaměstnanci, dodavateli a společnostmi v rámci skupiny tuto kulturu kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, zejména šířením a propagací naší politiky zaměřené na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí.