13 října 2022
Toute la journée
OCTÉ Lift
Výtahy

Ceny Elevator Awards vyzdvihují řešení, která přinesla svým zákazníkům zvláštní užitek nebo byla přizpůsobena podle individuálních požadavků. Jedná se o projekty realizované projektovými manažery a vlastníky projektů ve Francii, které zahrnují jedno nebo více vertikálních řešení mobility, služeb a inovací, které v sobě stále více integrují také rozměr společenské a environmentální odpovědnosti.

Ceny 2022 oceňují nejlepší projekty prezentované v 6 nových kategoriích, které lépe odpovídají současné situaci v našem oboru:

  • Přístup k bydlení, ať už individuální, nebo kolektivní (segment bydlení, funkční hledisko, komfort bydlení, údržba domova)
  • Přístupnost v rámci veřejných prostranství a v budovách terciární sféry (zlepšení městských tras, začlenění do města, uživatelský komfort)
  • Přínos pro architekturu a kulturní dědictví (estetika, design, začlenění do prostředí)
  • Společenská odpovědnost podniků (energie, inkluze, ekologická odpovědnost, snižování uhlíkové stopy)
  • Digitální řešení (řešení, produkty nebo služby ve prospěch uživatelů)
  • Inženýrství a know-how (inovace a inženýrská činnost zaměřená na produkty, know-how na staveništi)

Porota si navíc vyhrazuje právo udělit „Zvláštní cenu poroty“.

Porota (nově obměněná pro každý ročník) se sejde ve čtvrtek 22. září a slavnostní předání cen se uskuteční ve čtvrtek 13. října v Paříži.