12 prosince 2022 - 13 prosince 2022
Toute la journée
OCTÉ Lift
Elektrické součásti
Výtahy

Barcelona, Španělsko

Mezinárodní sympozium o výtazích a eskalátorech (IEES) nabízí nového ducha a závan čerstvého vzduchu v oboru vertikální dopravy jak pro developery, tak také pro architekty a odborníky na správu budov. Na této každoroční akci světové úrovně se schází řada špičkových odborníků, kteří přednášejí vědecké příspěvky o nejdůležitějších otázkách v oboru vertikální dopravy současnosti. Sympozium IEES společně prezentují dvě zcela nezávislé a renomované organizace – Liftinstituut, B.V. a Elevator World, Inc.