ZMĚNA OZNÁMENÉHO SUBJEKTU

OCTÉ

Společnost OCTÉ je oprávněna navrhovat a vyrábět kompletní výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy na základě evropské směrnice 2014/33 EU.

OCTÉ svými postupy odpovídá přílohám XI a VII, které umožňují uvádět na trh bezpečnostní zařízení a komponenty.

Na konci roku 2019 jsme změnili oznámený subjekt a nyní je to systém kvality EU, který monitoruje uplatňování těchto postupů směrnice o výtazích 2014/33 / EU společností OCTÉ.

Zajišťujeme, aby naše výrobky obsahovaly vyhovující a úplnou dokumentaci a aby byly snadno identifikovatelné, pokud je to nutné pro použití našich postupů sledovatelnosti.

OCTÉ EQS