7 června 2023 - 9 června 2023
Toute la journée
OCTÉ Lift
Součásti výtahů
Výtahy

Moskva, Rusko

Russian elevator week

Mezinárodní výstava výtahů a výtahových zařízení „RUSSIAN ELEVATOR WEEK“.
Klíčová obchodní akce výtahového průmyslu v Rusku, zaměřená na propagaci celého spektra moderních výtahů a výtahových zařízení na ruském trhu a dalších zemích.